Струмица, Македонија

Бул. Климент Охридски број 45

034 322-516

Пон. до Саб. 07:00 до 15:00

contact@ronibet.mk

Пишете ни во секое време!

Кланица со ладилник АД Струмица нуди вискококвалитетни производи и услуги по највисоките европски стандарди за квалитет вклучително и НАССР стандардот.

Свежото свинско и телешко месо се наша препознатлива карактеристика, а застапени се во секаков вид преработки.

Свежото свинско месо од домашни фарми го нудиме во повеќе преработки- со сланина и глава, со сланина без глава, романска обработка-без сланина и француска обработка-без ребро.

Телешко, јунешко и говедско месо се нуди од прва класа во секакви преработки.

Услужното колење е друг важен дел понудата на АД Кланица со ладилник. Објектот располага со три линии за колење свињи, говеда и јагниња кои се одликуваат со високи хигиенски стандарди како и НАССР принципи имплементирани во работењето. Од овие линии најзначајна е онаа за колење јагниња која е регистрирана за прием колење и извоз на јагне за ЕУ.

Ронибет Кланица Галерија